تازه های کتابخانه

عزیز خانوم

 • نویسنده: داداشی حمید رضا؛حمیدرضا داداشی
 • ناشر: دریه
 • سال نشر: 1375
 • موضوع:

روزهای بیماری

 • نویسنده: استن [صحیح: مایک برنستین]، جان برنستین؛[تصویرگر استن برنستین], مترجم سعید مادح‌خاکسار
 • ناشر: موزون
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: برنستین, مترجم: مادح‌خاکسار
 • موضوع: ; خرس‌ها -- داستان

مستشرقان و قرآن

 • نویسنده: محمد حسن زمانی
 • ناشر: موسسه بوستان کتاب
 • سال نشر: 1385
 • موضوع: ; خاورشناسان -- دیدگاه درباره قرآن

عزیز خانم

 • نویسنده: تحقیق و تدوین فاطمه جعفری؛تهیه شده در واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی, ویراستار معین پایدار، منیره زین العابدینی رنانی
 • ناشر: راه یار
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ;حسین زاده حلاج کبری 1323-

قلدر

 • نویسنده: نویسنده جن برنشتاین؛[تصویرگر استن برنستین], مترجم سعید مادح‌خاکسار
 • ناشر: موزون
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: مترجم: مادح‌خاکسار, تصویر‌گر: برنستین
 • موضوع: ; خرس‌ها -- داستان

چهارمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

 • نویسنده: ؛[برگزارکننده نهاد کتابخانه های عمومی کشور], مترجم نیلوفر اربابی, رئیس جشنواره علیرضا مختارپور, شورای برنامه ریزی مهدی رمضانی... [ و دیگران], دبیر سیدمسعود شجاعی طباطبایی, هیئت داوران میخاییل زلاتکوفسکی، بهمن عبدیهیکابی دمیرچی ، علیرضا پاکدل و سامان ترابی
 • ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: اربابی
 • موضوع: ; Books‪ -- Caricatures and cartoons -- Iran

نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو ابن سینا و صدرالدین شیرازی

 • نویسنده: طاهری اسحاق - 1339؛اسحاق طاهری
 • ناشر: موسسه بوستان کتاب (مرکزچاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; نفس; فلسفه نفس - تجرد -ارسطو 322 - 384+ق,م,- نظریه درباره نفس -ابن سینا حسین بن عبدالله 428 - 370 ق,- نظریه درباره نفس -صدرالدین شیرازی محمدبن ابراهیم 1050 - 979ق,- نظریه درباره نفس -فلسفه اسلامی

تاریخ زبان آذری در آذربایجان

 • نویسنده: نوین، حسین؛نویسنده حسین نوین
 • ناشر: : تمدن ایرانی
 • سال نشر: 1390.
 • موضوع: ; زبان ترکی آذربایجانی- -- تاریخ -- تاریخ آذری - ترکان

فرار از خواب

 • نویسنده: نویسنده استن و جن برنستین؛مترجم سعید مادح خاکسار
 • ناشر: موزون
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: مادح خاکسار, نویسنده همکار: برنستین
 • موضوع: ; Bears -- Fiction

تاریخ فلسفه: قرن نوزدهم دوره نظام‌ها(1800-1850)

 • نویسنده: امیل بریه؛ترجمه اسماعیل سعادت
 • ناشر: هرمس
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: س‍ع‍ادت‌
 • موضوع: ; Philosophy -- History